SKŁAD RADY RODZICÓW:

Przewodniczący - Piotr Sikorski (4FH)

Zastępca przewodniczącego - Irena Pielak (2K)

Sekretarz - Agnieszka Fonał (3b)

Skarbnik - Marek Małek (2a)

 

Komisja Rewizyjna:

Edyta Hołubecka (4GKL)

Anna Fulas (1HK)

Małgorzata Skawska (1a)

 

Członkowie:

Jadwiga Uchwał (2FHT)

Katarzyna Szkodzińska (3AFK)