Szkoła branżowa 1

Szkoła branżowa 2

Szkoła branżowa 3

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA NR 3

kształci w następujących kierunkach:

 

 
oddział
1A


klasa wielozawodowa (cukiernik, kelner, kucharz, piekarz, sprzedawca)

 

oraz

 

 
oddział
1B


klasa wielozawodowa (fryzjer, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych)

 
 

 

Podejmując kształcenie w Branżowej Szkole I Stopnia Nr 3 jesteś jednocześnie uczniem i młodocianym pracownikiem. Uczysz się:

- ogólnokształcących przedmiotów podczas zajęć lekcyjnych w CKZiU:

  • 3 dni w tygodniu w klasie 1;
  • 2 dni w tygodniu w klasie 2 i 3;

- teoretycznych przedmiotów zawodowych uczestnicząc raz w roku w 4-tygodniowych kursach w Centrum Kształcenia Zawodowego w CKZiU w Legnicy lub w Centrach współpracujących,

- praktycznej nauki zawodu u wybranego pracodawcy:

  • 2 dni w tygodniu w klasie 1;
  • 3 dni w tygodniu w klasie 2 i 3.

Dla chętnych, którzy pozytywnie przejdą proces rekrutacji, oferujemy wyjazdy do Hiszpanii, Austrii, Włoch, Słowacji czy Irlandii w ramach programu Erasmus+.