Lista najpopularniejszych pierwszych imion osób zameldowanych w Polsce - stan na 1 stycznia 2019 r.

Plik w formacie PDF zawiera spis imion z liczbą ich wystąpień w Polsce