Opłaty za legitymacje szkolne, świadectwa i zaświadczenia.