Terminy spotkań z rodzicami.

W roku szkolnym 2019/2020.

04.09.2019 zebranie organizacyjne
18.12.2019 propozycje ocen na I semestr,
w klasach IV technikum - wyniki klasyfikacji
11.03.2020 zebranie śródroczne,
w klasach IV technikum - propozycje ocen rocznych
27.05.2020 propozycje ocen rocznych