Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

K R A W I E C

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   P R Z E M Y S Ł U   M O D Y

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • projektuje wyroby odzieżowe
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane podczas wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • wykonuje wyroby odzieżowe.

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady usługowe,
  • zakłady przemysłu odzieżowego,
  • teatry, plany filmowe,
  • działy kontroli jakości firm odzieżowych,
  • własna działalność gospodarcza.