Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

K R A W I E C

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   P R Z E M Y S Ł U   M O D Y

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: