Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

S P R Z E D A W C A

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   H A N D L O W I E C

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • przyjmowanie dostaw oraz przygotowywanie towarów do sprzedaży,
  • wykonywanie prac związanych z obsługą klientów oraz realizacją transakcji kupna i sprzedaży.

Możliwości zatrudnienia:

  • punkty sprzedaży detalicznej,
  • punkty sprzedaży hurtowej,
  • sprzedaż on-line,
  • własna działalność gospodarcza.