Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

S P R Z E D A W C A

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   H A N D L O W I E C

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: