Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

F R Y Z J E R

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   U S Ł U G    F R Y Z J E R S K I C H

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: