Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

M A G A Z Y N I E R - L O G I S T Y K

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   L O G I S T Y K

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • przyjmuje, przechowuje i wydaje towary z magazynu,
  • prowadzi dokumentację magazynową,
  • planuje, organizuje i dokumentuje procesy spedycyjne i transportowe.

Możliwości zatrudnienia:

  • magazynier w magazynach przemysłowych lub handlowych,
  • kierownik transportu,
  • kierownik magazynu,
  • specjalista ds. logistyki.