Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

M A G A Z Y N I E R - L O G I S T Y K

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   L O G I S T Y K

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: