Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

F O T O G R A F

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   F O T O G R A F I I  

I   M U L T I M E D I Ó W

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • organizuje plan zdjęciowy,
  • rejestruje obraz,
  • kopiuje i obrabia obraz.

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady fotograficzne,
  • agencje reklamowe,
  • wytwórnie filmowe,
  • wydawnictwa,
  • własna działalność gospodarcza.