Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   H A N D L O W I E C

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • prowadzi działania reklamowe i marketingowe,
  • organizuje i prowadzi działalność handlową,
  • zarządza działalnością handlową przedsiębiorstwa.

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa handlowe w działach marketingu,
  • prowadzenie przedsiębiorstw handlowo-usługowych on-line,
  • specjalista ds. kontaktów z klientami,
  • przedstawiciel handlowy,
  • własna działalność gospodarcza.