Drukuj
   

  

Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   H A N D L O W I E C

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: