Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   U S Ł U G    F R Y Z J E R S K I C H

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • wykonuje projekty fryzur.

Możliwości zatrudnienia:

  • salony fryzjerskie,
  • studia urody,
  • fitness kluby,
  • własna działalność gospodarcza.