Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   O R G A N I Z A C J I   R E K L A M Y

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

 • organizuje oraz prowadzi sprzedaż produktów i usług reklamowych,
 • organizuje oraz prowadzi kampanię reklamową.

Możliwości zatrudnienia:

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe jako:
  ⇒ pracownik zespołu do spraw obsługi zlecenia (account manager)
  ⇒ pracownik działu kreatywnego
  ⇒ autor tekstów i sloganów (copywriter)
  ⇒ projektant grafiki (art designer)
 • pracownik działów marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.