Drukuj
   

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   O R G A N I Z A C J I   R E K L A M Y

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: