Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I  K   O R G A N I Z A C J I   R E K LA M Y

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

 • tworzy przekaz reklamowy i projektuje środki reklamowe,
 • tworzy plan medialny,
 • przygotowuje środki reklamowe,
 • bada skuteczność reklamy.

Możliwości zatrudnienia:

 • pełnoprofilowe i specjalistyczne agencje reklamowe jako:
  ⇒ pracownik działu produkcyjnego
  ⇒ pracownik działu planowania publikacji
  ⇒ pracownik działu badań rynkowych
 • pracownik działów marketingu i reklamy przedsiębiorstw produkcyjnych i handlowych,
 • biurach ogłoszeń środków masowego przekazu.