Drukuj

Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I  K   O R G A N I Z A C J I   R E K LA M Y

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: