Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   S P E D Y T O R

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

 • planuje i realizuje procesy transportowe,
 • przygotowuje ładunki do transportu,
 • przygotowuje i monitoruje techniczne środki realizacji procesów transportowych,
 • prowadzi dokumentację spedycyjno-transportową,
 • nadzoruje realizację procesów transportowych,
 • prowadzi korespondencję i negocjacje,
 • kalkuluje ceny usług transportowych.

Możliwości zatrudnienia:

 • specjalista ds. spedycji krajowej i międzynarodowej,
 • sprzedawca usług spedycyjnych: krajowych, morskich, kolejowych,
 • spedytor: krajowy, międzynarodowy, morski, lotniczy,
 • referent spedycyjny,
 • kierownik punktu ładunkowego,
 • dyspozytor ładunkowy,
 • organizator przewozów.