Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   S P E D Y T O R

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: