Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   E K O N O M I S T A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • organizuje działalność gospodarczą i oblicza podatki,
  • prowadzi sprawy płacowo-kadrowe,
  • sporządza plany, analizy i sprawozdania.

Możliwości zatrudnienia:

  • urzędy statystyczne,
  • zakłady ubezpieczeniowe,
  • komórki finansowe,
  • banki.