Drukuj

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   E K O N O M I S T A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: