Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   R A C H U N K O W O Ś C I

 

  

Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   E K O N O M I S T A

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • dokumentuje i ewidencjonuje operacje gospodarcze,
  • prowadzi i rozlicza inwentaryzację,
  • sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.

Możliwości zatrudnienia:

  • urzędy statystyczne,
  • zakłady ubezpieczeniowe,
  • komórki finansowe,
  • banki,
  • biura rachunkowe,
  • własna działalność gospodarcza.