Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   P R Z E M Y S Ł U   M O D Y

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

  • organizuje i kontroluje procesy wytwarzania wyrobów odzieżowych,
  • opracowuje dokumentację wyrobów odzieżowych,
  • prowadzi działania związane z marketingiem mody.

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady przemysłu odzieżowego,
  • teatry, plany filmowe,
  • działy kontroli jakości firm odzieżowych,
  • własna działalność gospodarcza.