Drukuj

Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   P R Z E M Y S Ł U   M O D Y

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: