Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I  K    R A C H U N K O W O Ś C I

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

  • rozlicza wynagrodzenia,
  • rozlicza podatki i inne daniny publiczne,
  • sporządza dokumenty dotyczące rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.

Możliwości zatrudnienia:

  • przedsiębiorstwa,
  • banki,
  • instytucje ubezpieczeniowe,
  • urzędy skarbowe,
  • urzędy jednostek samorządu terytorialnego.