Drukuj

Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I  K    R A C H U N K O W O Ś C I

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

 

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: