Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E  K U N K A   Ś R O D O W I S K O W A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: