Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

O P I E K U N   O S O B Y   S T A R S Z E J

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: