Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

F L O R Y S T A

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: