Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

P I E K A R Z

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • przygotowuje surowce do produkcji wyrobów piekarskich,
  • sporządza półprodukty piekarskie,
  • dzieli ciasto i kształtuje kęsy na wyroby piekarskie,
  • przeprowadza rozrost oraz wypiek pieczywa,
  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów piekarskich.

Możliwości zatrudnienia:

  • piekarnie,
  • stanowiska w sklepach wielkopowierzchniowych ze świeżym pieczywem,
  • zakłady produkujące pieczywo,
  • własna działalność gospodarcza.