Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

C U K I E R N I K

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • obsługuje maszyny i urządzenia stosowane w produkcji wyrobów cukierniczych,
  • sporządza półprodukty cukiernicze,
  • sporządza gotowe wyroby cukiernicze,
  • dekoruje wyroby cukiernicze.
 

Możliwości zatrudnienia:

  • cukiernie,
  • zakłady produkujące słodycze,
  • lodziarnie,
  • kawiarnie,
  • pracownie cukiernicze,
  • własna działalność gospodarcza.