Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

K U C H A R Z

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   Ż Y W I E N I A   I   U S Ł U G  

G A S T R O N O M I C Z N Y C H

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • przechowuje żywność,
  • sporządza potrawy i napoje,
  • wykonuje czynności związane z ekspedycją potraw i napojów.

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • bary,
  • stołówki,
  • firmy przygotowujące catering.