Drukuj

Kwalifikacja
wyodrębniona w zawodzie:

K U C H A R Z

 

  

Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   Ż Y W I E N I A   I   U S Ł U G  

G A S T R O N O M I C Z N Y C H

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

Możliwości zatrudnienia: