Kwalifikacja (1)
wyodrębniona w zawodzie:

K E L N E R

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • przygotowuje salę konsumpcyjną do obsługi gości,
  • wykonuje czynności związane z obsługą gości.

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • firmy cateringowe,
  • bary, kawiarnie, cukiernie,
  • hotele, pensjonaty,
  • obsługa przyjęć okolicznościowych.