Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

K E L N E R

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • planuje usługi gastronomiczne,
  • rozlicza usługi kelnerskie.

Możliwości zatrudnienia:

  • organizacja przyjęć okolicznościowych,
  • hotele, pensjonaty,
  • własna działalność gospodarcza.