Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   Ż Y W I E N I A   I   U S Ł U G  

G A S T R O N O M I C Z N Y C H

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • planuje i ocenia żywienie,
  • organizuje produkcję gastronomiczną,
  • planuje i realizuje usługi gastronomiczne.

Możliwości zatrudnienia:

  • restauracje,
  • puby, snack-bary,
  • hotele, pensjonaty,
  • promy, statki,
  • szpitale, sanatoria,
  • stołówki prowadzone przez zakłady pracy,
  • własna działalność gospodarcza.