Kwalifikacja (2)
wyodrębniona w zawodzie:

T E C H N I K   T E C H N O L O G I I   Ż Y W N O Ś C I

 

 

  

Czas trwania nauki:

1 rok (2 semestry)

Sylwetka absolwenta:

  • organizuje i nadzoruje przebieg procesów technologicznych w przetwórstwie spożywczym,
  • kontroluje pracę maszyn stosowanych w przetwórstwie żywności.
 

Możliwości zatrudnienia:

  • zakłady przemysłu spożywczego,
  • zakłady prowadzące handel artykułami spożywczymi,
  • kierownik produkcji,
  • technolog.