Porównanie poziomu cen w krajach Europy - stan na rok 2018.

 

Dane pochodzą z Eurostatu, czyli europejskiego urzędu statystycznego - zostały opublikowane w 2019 roku.

 

M-ce Państwo Rok 2018 Rok 2008
1 Islandia 156,1 97,8
2 Szwajcaria 151,9 120,0
3 Norwegia 147,7 138,1
4 Dania 137,9 135,2
5 Irlandia 127,3 126,5
6 Luksemburg 126,6 113,1
7 Finlandia 122,5 117,1
8 Szwecja 118,5 109,5
9 Wielka Brytania 116,5 113,1
10 Holandia 112,1 102,4
11 Belgia 111,1 108,2
12 Francja 110,3 109,2
13 Austria 109,6 102,9
  Stany Zjednoczone 108,4 79,2
  Japonia 104,8 98,7
14 Niemcy 104,3 103,4
15 Włochy 100,6 99,9
  średnia EU (28 państw) 100,0 100,0
16 Hiszpania 92,5 94,6
17 Cypr 88,8 88,6
18 Portugalia 86,8 84,3
19 Słowenia 84,9 81,0
20 Grecja 84,2 90,6
21 Malta 82,2 77,4
22 Estonia 80,1 73,8
23 Łotwa 73,8 75,6
24 Czechy 70,8 72,3
25 Słowacja 70,2 69,2
26 Chorwacja 68,2 73,2
27 Litwa 65,7 64,4
28 Węgry 62,4 68,5
29 Polska 57,4 67,4
30 Czarnogóra 56,0 57,9
31 Serbia 53,6 55,6
32 Albania 53,2 55,4
33 Rumunia 52,8 59,2
34 Bośnia i Hercegowina 52,8 55,5
35 Bułgaria 50,6 50,1
36 Macedonia Północna 47,9 47,8
37 Turcja 43,4 65,5

Kolor zielony - państwa należące do Unii Europejskiej

Dla zainteresowanych tym zagadnieniem w Wikipedii można przejrzeć aktualną Listę państw świata według PKB informującą o względnej sile nabywczej w danym kraju czyli specjalnym sposobie porównania cen na świecie.