Gwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywnaGwiazdka nieaktywna
 

                                               

Nikola Białkowska z 2FH i Patrycja Rostkowska z 3AFK zostały uhonorowane stypendiami Prezesa Rady Ministrów. Certyfikaty z podpisem Pana Premiera Mateusza Morawieckiego wręczyła stypendystkom dyrektor CKZiU Izabela Stasiak-Kicielińska. Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi szkoły kształcącej w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. Wyróżnienie przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen. Na rok szkolny 2020/2021 Prezes Rady Ministrów przyznał 7 092 uczniom finansowe stypendia. Wśród nich Nikoli i Patrycji.

                                                    Serdecznie gratulujemy.