Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Narodowe czytanie "Nad Niemnem"

Dnia 8. września 2023 uczniowie szkół Technikum Nr 1 oraz Branżowej Szkoły I Stopnia Nr 3 odczytali wybrane fragmenty powieści Elizy Orzeszkowej "Nad Niemnem" przez szkolny radiowęzeł.

Wydarzenie odbyło się w trakcie lekcji, dzięki czemu cała społeczność szkoły uczestniczyła w akcji. Ponadto w gablocie bibliotecznej został wyeksponowany list Prezydenta RP - honorowego patrona akcji Narodowe Czytanie 2023 oraz informacje o lekturze.

W dowód uznania otrzymaliśmy od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej List Gratulacyjny oraz okolicznościowe wydanie książki Elizy Orzeszkowej „Nad Niemnem” wraz z osobistą dedykacją Pary Prezydenckiej.