Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Oferta edukacyjna

Prezentacja w formacie Power Point oferty LUTW w Legnicy

Prezentacja w formacie Power Point 

Prezentacja w formacie PDF

Prezentacja przedstawia aktualną ofertę LUTW.
Do uruchomienia wymagany jest program Power Point,
Microsoft PowerPoint Viewer lub podobny.
Można także pobrać prezentację w formacie PDF.