Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy

Rozkład zajęć

Zajęcia odbywają się w CKP ul. Grunwaldzka, CKZiU ul. Lotnicza 26 oraz w pozostałych miejscach poza terenem CKZiU.
Rok akademicki 2023/2024. Plik w formacie PDF.