Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką prywatności. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce. Zamknij Zamknij

Informacje

Budynek CKZiU, ul. Lotnicza 26

Drugi budynek naszej szkoły

CKZ w Legnicy

Pedagog specjalny

Tabliczka Pedagog Specjalny

    

 

 

Michalina Rola-Wolny

tel. 76 852 42 46 wew.42


godz pedagoga specjalnego

ZADANIA PEDAGOGA SPECJALNEGO

  1. Wspieranie nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń, utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły.
  2. Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem lub wychowankiem.
  3. Dostosowanie sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia lub wychowanka oraz jego możliwości psychofizycznych.
  4. Dobór metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów.
  5. Rozwiązywanie problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów.
  6. Dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania młodzieży objętych kształceniem specjalnym.
  7. Określanie niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia.
  8. Udzielanie uczniom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
  9. Prowadzenie zajęć rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych i socjoterapeutycznych.